Novosti

Novosti iz "NOTAR"a

CENTRALNI KATALOG POMORSTVA CRNE GORE NA INTERNETU

Višegodišnji projekat „Notara", poznat pod radnim nazivom Centralni katalog pomorstva Crne Gore (CKPCG), sa probnom bazom podataka iz arhivske, bibliotečke i muzejske građe, predstavljen je na posebnoj web adresi: http://www.ckpcg.ac.me/. U pripremi je javna prezentacija.

DIREKTORI M.I.D.A. INFORMATICA i HYPERBOREA i PREDSTAVNIK METIS SYSTEMS IZ ITALIJE, OBIŠLI SU VAŽNIJE DRŽAVNE I CRKVENE INSTITUCIJE U KOTORU, PERASTU, CETINJU I PODGORICI

Prema programu boravka u Crnoj Gori, predstavnici tri italijanske organizacije obišli su nekoliko značajnih državnih i crkvenih institucija koje brinu o arhivskoj, bibliotečkoj i muzejskoj kulturnoj baštini. Cilj ovih posjeta je bio da se upoznaju sa kulturnim blagom koje Crna Gora posjeduje i da se sagledaju mogućnosti primjene njihovih softvera i visoko kvalitenih skenera, usavršenih upravo za obradu vrlo stare arhivske i bibliotečke građe i muzejskih umjetničkih kolekcija. 

 

B1_Posjeta_Drz_arhivu_CG B2_Posjeta_Drz_arhivu_CG B3_Posjeta_Drz_arhivu_CG  A2_Posjeta_Centr_bib_Ct A3_Posjeta_Centr_bib_Ct A4_Posjeta_Centr_bib_Ct D1_Franjevacki_samostan D2_Franjevacki_samostan D4_Franjevacki_samostan  E2_Uprava_za_nekretnine_CG E1_Uprava_za_nekretnine_CG

Opširnije...

RADIONICA O DIGITALIZACIJI KULTURNOG NASLJEĐA ODRŽANA U KOTORU

U poslijepodnevnim satima 5. maj 2009. godine završen je rad informativno-edukativne radionice o digitalizaciji kulturnog nasljeđa. Radionici je prisustvovalo 58 stručnjaka koji se bave zaštitom i prezentacijom kulturnog nasljeđa, posebno arhivskog i bibliotečkog, kao i primjenom informatičkih tehnologija u ovoj oblasti, potom predstavnika državnih i lokalnih organa, organizacija, državnih i crkvenih arhiva, biblioteka i muzeja, nevladinog sektora.

Uz stručnjake iz Crne Gore, radionici su prisustvovale i kolege iz Dubrovačkih knjižnica (Hrvatska), Univerziteta iz Ljubljane (Slovenija), Generalne direkcije za arhive Albanije iz Tirane i Drača, Univerziteta iz Utrehta (Holandija), Univerziteta iz Massachusetts-a (SAD). Radionicu su, u saradnji sa „Notarom", organizovali METIS SYSTEMS iz Rima, M.I.D.A. Informatica iz Bergama i Hyperborea iz Pize.

Sa_Radionice_o_digitalizaciji_kulturnog_blaga Sa_Radionice_o_digitalizaciji_kulturnog_blaga_4

Sa_Radionice_o_digitalizaciji_kulturnog_blaga_3 Sa_Radionice_o_digitalizaciji_kulturnog_blaga_2

(Evidencija prisutnih)

Radionica o digitalizaciji kulturnog nasljeđa u Kotoru

„Digitalizacija i valorizovanje kulturnog nasljeđa: sredstva, metode, tehnologija (arhivi, biblioteke, muzeji)" je naziv informativno-edukativne radionice koju organizuju Metis Sistem iz Rima, M.I.D.A. Informatika iz Bergama, Hyperborea iz Pize i «Notar» iz Kotora.

Radionica će se održati u utorak 5. maj 2009. godine sa početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je Sala skupštine opštine (palata Bizanti) u Starom gradu Kotoru.

Tokom Radionice tri italijanske firme će prikazati prisutnima svoje proizvode i usluge, kao i već realizovane projekte digitalizacije, obrade i on-line prezentacije arhivske i bibliotečke građe i muzejskih umjetničkih kolekcija. Osim toga prikazaće i svoje programe za elektronsko upravljanje u institucijama kulture i kompjutersku podršku za organizaciju raznih kulturnih manifestacija.

U cilju da se što više ljudi iz arhiva, biblioteka i muzeja, državnih i crkvenih, u Crnoj Gori direktno informiše o najnovijim tehnološkim dostignućima kada je u pitanju kulturna baština, broj učesnika na Radionici nije ograničen. Predavači će nakon prezentacije davati potrebna obavještenja zainteresovanima i podijeliće svoj propagandni materijal.

Opširnije...

STUDIJSKA POSJETA: MULTI KULTURALNI DIJALOG, Brisel, decembar 2008.

Evropska komisija je, u periodu 1-4 decembra 2008. godine, u Briselu organizovala studijsku posjetu za predstavnike civilnih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz Turske sa temom "Multi kulturalni dijalog - EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljeđa" ("Multi-Cultural Dialogue. EU legislation and actions in the field of culture and heritage").

Studijsku posjetu je organizovao Generalni direktorat za proširenje Evropske Unije u okviru programa "People to People, Civil Society Facility".

Opširnije...

„Notar“ na IV konferenciji o digitalizaciji kulturnog nasljeđa za jugoistočnu Evropu (SEEDI 2008) u Beogradu

Ruža Danilović je učestvovala u radu IV koneferencije o digitalizaciji kulturnog nasljeđa za područje jugoistočne Evrope (SEEDI – South-Eastern European Digitization Initiative), koja je održana od 12 - 15. juna 2008. godine u Beogradu. Ovom prilikom prezentiran je projekat organizacije „Notar“ Centralni elektronski katalog pomorstva Crne Gore (CEKPCG), kroz stručni rad pod naslovom: „The Central Electronic Maritime Catalogue – a Segment of Montenegrin Cultural Inheritance Digitalization“. Autorice su dr Sanja Bauk, Ruža Danilović, mr Nataša Kovač i Snežana Pejović.

Na ovom skupu izloženo je preko 20 različitih projekata digitalizacije kulturnog i naučnog nasljeđa jugoistočne Evrope, a predstavljene su i neke nove tendencije na planu kvalitetnijeg trajnog arhiviranja digitalnih nosilaca informacija.