novosti

Projekat Centralni katalog pomorstva Crne Gore dobio saglasnost Fakulteta za pomorstvo

Projekat "Notara": Centralni katalog pomorstva Crne Gore, koji treba da bude pri Biblioteci Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, 31. marta 2003. godine dobio je saglasnost Naučno-nastavnog vijeća ovog fakulteta.

Priprema kataloga

Dr. Sanja Bauk, uz pomoć mr. Nataše Kovač, je pripremila maske za unos podataka u elektronski katalog pomorstva Crne Gore, posebno za bibliotečki, arhivski i muzejski materijal koji se odnosi na pomorstvo, a nalazi se u posjedu širokog spektra vlasnika na teritoriji Crne Gore. S obzirom na to da će se u Prvoj fazi projekta katalogizacija materijala o pomorstvu obavljati na teritoriji Boke Kotorske, programski paket je instaliran u  Pomorskoj biblioteci u Kotoru (Fakultet za pomorstvo, Kotor), Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, Državnom arhivu Crne Gore u Kotoru (Odjeljenja u Kotoru), Gradskoj biblioteci u Kotoru, dok će instaliranje programa biće narednih dana obavljeno i u Muzeju u Perastu.

Radionica

U sklopu projekta CKPCG u Gradskoj biblioteci u Kotoru 04.07.2006. godine održana je radionica na temu « Katalogizacija bibliotečkog, arhivskog i muzejskog materijala za Centralni katalog pomorstva Crne Gore». Radionicu su vodile Ruža Danilović, koordinatorka projekta i dr Sanja Bauk, programer. Radionici su prisustvovali: Snežana Pejović, predsjednica «Notara», Jelena Antović,  Milica Strugar, Marija Mršić-Starčević, Jelena Nikolić, Jasmina Bajo, Tanja Cokić, Mirjana Vukasović, Sandra Kepetanović. Radionica je uglavnom okupila saradnike na projektu koji će stručno obrađivati (katalogizirati) pomenuti materijal i unositi ga u jedinstven elektronski katalog pomorstva Crne Gore.

Saradnici (katalogizatori) su upoznati sa načinom unošenja podataka u odgovarajuće maske, pojedinačno za svaku vrstu građe, a svaki od katalogizatora je dobio materijal neophodan za samostalan katalogizatorski rad.

    * Metodološko uputstvo za odabir, stručnu obradu (katalogizaciju), zaštitu i prezentaciju materijala o pomorstvu
    * Spisak akronima vlasnika pomorske građe za područje «Lokacija» u CKPCG
    * Registar vlasnika pomorske građe (ovaj dokumenat je otvorenog tipa s obzirom da se spisak vlasnika pomorske građe stalno dopunjava)

Naredna radionica za katalogizatore bibliotečkog materijala biće posvećena pisanju abstrakta i planirana je za septembar tekuće godine.

Predstavljanje projekta CENTRALNI KATALOG POMORSTVA CRNE GORE

05-Prezentacija-CKP-CG-2003U organizaciji «Notara» dana 23. decembra 2003. sa početkom u 10 sati u Biblioteci Fakulteta za pomorstvo (Pomorskoj biblioteci) u Dobroti, održalo se predstavljanje projekta: "CENTRALNI KATALOG POMORSTVA CRNE GORE"

O projektu su govorili:
dr Marija Radulović, dekan Fakulteta za pomorstvo u Kotoru,
Snežana Pejović, predsjednica «Notara» i
Ruža Danilović, koordinatorka projekta i upravnica Biblioteke.

prezentacija [pdf]

Ovo predstavljanje je označilo početak rada na pomenutom projektu, nakon što je za dio poslova iz Prve faze «Notar» dobio sredstava u iznosu od 3.000 € na konkursu za raspodjelu sredstava budžeta namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija u Opštini Kotor za 2003. godinu.

04-Prezentacija-CKP-CG-200303-Prezentacija-CKP-CG-200302-Prezentacija-CKP-CG-2003