ELEKTRONSKI ON-LINE KATALOG O POMORSTVU PREDSTAVLJEN U KOTORU

CKP_30_04_10_prez_5 Javnoj prezentaciji prve faze projekta Centralni katalog pomorstva Crne Gore (CKPCG), dana 30. aprila 2010. godine, prisustvovalo je oko 50 predstavnika arhiva, biblioteka i muzeja iz Crne Gore, Hrvatske i Albanije, kao i predstavnici Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, pomorske škole, potom raznih pomorskih preduzeća, agencija, udruženja, subjekti koji su aktuelni ili budući saradnici na projektu.

CKP_30_04_10_prez_1 CKP_30_04_10_prez_2

Nakon uvodnog izlaganja predsjednice Snežane Pejović o osnivanju, programu i aktivnostima organizacije „Notar“, povodom desetogodišnjeg jubileja, o projektu je govorila koordinatorka Ruža Danilović. Nakon toga je dr Sanja Bauk kroz svoju prezentaciju govorila o informatičkim rješnjima korištenim u izradi ovog elektronskog kataloga, prikazala je mogućnosti on line korišćenja do sada unesenih podataka i ukazala je na poslove koji treba da usljede da bi se projekat razvijao, uključujući i širenje na zainteresovane subjekte iz Jadranskog i Mediteranskog područja.

CKP_30_04_10_prez_3 CKP_30_04_10_prez_3a

CKP_30_04_10_prez_4 CKP_30_04_10_prez_8

CKP_30_04_10_prez_9 CKP_30_04_10_prez_10