„NOTAR“ NA OSMOM SASTANAKU MREŽE ZA NASLJEĐE JUGOISTOČNE EVROPE U RIJECI, HRVATSKA

23042010702

U Rijeci je od 23. - 25. aprila 2010. održan Osmi sastanak Mreže za nasljeđe Jugoistočne Evrope (SEE Heritage Network). Sastanak je organizovala nevladina organizacija Pro Torpedo - Udruga za promicanje i očuvanje riječke industrijske baštine, koja je jedna od članica SEE Heritage mreže. Tema sastanka je bila industrijsko nasljeđe područja Jugoistočne Evrope.

U ime organizacije „Notar", takođe članice Mreže, u radu ovog skupa učestvovao je Joško Katelan.

Sredstva za ovaj sastanak SEE Heritage mreže obezbijedila je fondacija Kulturno nasljeđe bez granica CHwB.

Uporedo sa sastankom članica Mreže, NVO Pro Torpedo je organizovala IV međunarodnu konferenciju o industrijskoj baštini: "Brodovi i brodograditeljska baština"

Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope se predstavila na Konferenciji nizom postera. Poster „Notara" je privukao posebnu pažnju budući da se fokusirao na brodogradilišta koja su postojala u Kotoru i Perastu još u 14 vijeku. [Poster]

Domaćini su prisutne članove Mreže proveli kroz veoma važne lokalitete industrijske baštine Istre.

 

Tokom sastanka članica Mreže razgovaralo se o organizacionim pitanjima, daljim planovima i pravcima djelovanja Mreže. Marijana Ivanova je jednoglasno izabrana za stalnog sekretara Mreže sa sjedištem u Kotoru.

Jedna od ključnih tema sastanka je bio problem finansiranja Mreže, pa je dogovoreno da se intenzivira aktivnost na privlačenju potencijalnih donatora u čemu će sekretar odigrati veoma važnu ulogu.

Sastanku je prisustvovala i nova članica Mreže iz Hrvatske «Genius Loci», dok nova članica iz Rumunije «Transylvanian Trust» nije mogla prisustvovati zbog obaveza.

Svi prisutni su potvrdili svoju posvećenost ciljevima Mreže, ali je isto tako istaknuto da je potrebno povećati vidljivost Mreže u javnosti i to kroz konkretne produkte-projekte, kako bilateralne, tako i multilaterlane.

April_2010_291 24042010718