DESETOGODIŠNJICA OSNIVANJA ORGANIZACIJE „NOTAR“

Dana 21. decembra 2009. godine navršilo se 10 godina od osnivanja organizacije „Notar". Pokretači su mr Stevan Kordić, Ruža Danilović, Snežana Pejović, Jelena Antović i Joško Katelan, koji su na osnivačkoj sjednici 13. decembra 2009. donijeli Odluku o osnivanju, Statut organizacije i utvrdili programsku aktivnost.