PREVEDEN NA CRNOGORSKI JEZIK SOFTVER ITALIJANSKE FIRME HYPERBOREA, Arianna3.2 i AriannaWeb

Prema ugovoru o saradnji sa organizacijom „Notar" - Kotor, arhivista Snežana Pejović je završila prevod kompjuterskog programa firme Hyperborea, sa italijanskog i engleskog jezika na crnogorski, u verzijama na latinici i na ćirilici. Program je sada moguće koristiti u državama bivšeg srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezičkog područja.

Demo verziju ArianneWeb moguće je vidjeti na adresi: http://www.hdue.it/

 

Firma Hyperborea, (Piza, Italija) je jedna od vodećih u razvoju softverskih rješenja za katalogizaciju, popis i obradu istorijskih arhiva, kao i za prezentaciju i korišćenje digitalnih arhiva na Internetu. www.hyperborea.com

Softver Arianna3.2 koji je Hyperborea izradila za obradu istorijskih arhiva, ima već više od 300 instalacija u mnogim privatnim i javnim ustanovama u Italiji. Drugi softverski proizvod Hyperboree je AriannaWEB koji je u stanju, koristeći format međunarodnog standarda XML/EAD, da obezbjedi i objavi bilo koje arhivističke podatake. Radi se o sistemu za omogućavanje pristupa putem Interneta kompjuterizovanim arhivskim fondovima sa bilo kojim tipom informacione aplikacije, čak i one koja je različita od Arianne. http://www.ariannaonline.it/