DIREKTORI M.I.D.A. INFORMATICA i HYPERBOREA i PREDSTAVNIK METIS SYSTEMS IZ ITALIJE, OBIŠLI SU VAŽNIJE DRŽAVNE I CRKVENE INSTITUCIJE U KOTORU, PERASTU, CETINJU I PODGORICI

Prema programu boravka u Crnoj Gori, predstavnici tri italijanske organizacije obišli su nekoliko značajnih državnih i crkvenih institucija koje brinu o arhivskoj, bibliotečkoj i muzejskoj kulturnoj baštini. Cilj ovih posjeta je bio da se upoznaju sa kulturnim blagom koje Crna Gora posjeduje i da se sagledaju mogućnosti primjene njihovih softvera i visoko kvalitenih skenera, usavršenih upravo za obradu vrlo stare arhivske i bibliotečke građe i muzejskih umjetničkih kolekcija. 

 

B1_Posjeta_Drz_arhivu_CG B2_Posjeta_Drz_arhivu_CG B3_Posjeta_Drz_arhivu_CG  A2_Posjeta_Centr_bib_Ct A3_Posjeta_Centr_bib_Ct A4_Posjeta_Centr_bib_Ct D1_Franjevacki_samostan D2_Franjevacki_samostan D4_Franjevacki_samostan  E2_Uprava_za_nekretnine_CG E1_Uprava_za_nekretnine_CG

 4. maja 2009. - posjeta Biskupiji Kotor i prezentacija programa i opreme biskupu monsinjoru Iliji Janiću.

5. maj 2009. - posjeta Istorijskom arhivu u Kotoru gdje su se stručnjaci iz Italije upoznali sa najstarijim arhivskim dokumentima koji su u posjedu Državnog arhiva Crne Gore.

6. maj 2009. -  posjeta Državnom arhivu na Cetinju i razgovor sa direktorom Stevanom Radunovićem o saradnji. Potom, posjeta Muzeju kralja Nikole na Cetinju, upoznavanje sa muzejskim eksponatima i bibliotečkim materijalom i softverom koji se koristi u ovoj instituciji autora Aleksandra Berkuljana. Posjeta Centralnoj narodnoj biblioteci „Đurđe Crnojević" na Cetinju, predstavljanje proizvoda i usluga italijanskih firmi direktorici Biblioteke, Jeleni Đurović.

7. maj 2009. - posjeta muzejskim postavkama u Nadžupskoj crkvi sv. Nikole u Perastu i na ostrvu Gospa od Škrpjela. Prezentacija proizvoda i usluga italijanskih firmi župniku don Srećku Majiću i dogovori o saradnji. Posjeta Muzeju grada Perasta i upoznavanjem sa muzejskim blagom, kao i sa arhivskim i bibliotečkim materijalom koje se ovdje čuva.

8. maj 2009. - posjeta Upravi za nekretnine Crne Gore gdje su se italijanski stručnjaci upoznali sa opremom i softverima kojima ova institucija raspolaže. Istovremeno su zaposlenima u Upravi prikazali svoje proizvode i usluge. Sa direktorom Mićom Orlandićem su razgovarali o saradnji, posebno kada je u pitanju digitalizacija starih katastarskih mapa i knjiga.