Radionica o digitalizaciji kulturnog nasljeđa u Kotoru

„Digitalizacija i valorizovanje kulturnog nasljeđa: sredstva, metode, tehnologija (arhivi, biblioteke, muzeji)" je naziv informativno-edukativne radionice koju organizuju Metis Sistem iz Rima, M.I.D.A. Informatika iz Bergama, Hyperborea iz Pize i «Notar» iz Kotora.

Radionica će se održati u utorak 5. maj 2009. godine sa početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je Sala skupštine opštine (palata Bizanti) u Starom gradu Kotoru.

Tokom Radionice tri italijanske firme će prikazati prisutnima svoje proizvode i usluge, kao i već realizovane projekte digitalizacije, obrade i on-line prezentacije arhivske i bibliotečke građe i muzejskih umjetničkih kolekcija. Osim toga prikazaće i svoje programe za elektronsko upravljanje u institucijama kulture i kompjutersku podršku za organizaciju raznih kulturnih manifestacija.

U cilju da se što više ljudi iz arhiva, biblioteka i muzeja, državnih i crkvenih, u Crnoj Gori direktno informiše o najnovijim tehnološkim dostignućima kada je u pitanju kulturna baština, broj učesnika na Radionici nije ograničen. Predavači će nakon prezentacije davati potrebna obavještenja zainteresovanima i podijeliće svoj propagandni materijal.

Kako bi sagledali stanje naše kulturne baštine i ispitali moguće oblike saradnje, tokom njihovog boravka u Crnoj Gori (6. i 7. maja) «Notar» će organizovati posjete najznačajnijim kulturnim institucijama u Kotoru, Cetinju, Podgorici. Tokom obilaska predstavnici italijanskih firmi obaviće razgovore sa rukovodstvom tih institucija i sa predstavnicima organa vlasti koji su odgovorni za ovaj dio kulturne baštine. 

Više informacija o djelatnosti italijanskih firmi mogu se naći na adresama: www.metis-group.com, www.midainformatica.it, www.hyperborea.com

Program Radionice 

12,00 Uvodna riječ

          Snežana Pejović, „Notar"

12,15 Digitalne tehnologije u službi brige o kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti

           Massimo Colombo, Metis Systems

 12,45 Elektronski katalog kulturnih dobara. Digitalizacija starih i vrijednih dokumenata          

           Sergio Bellini, M.I.D.A. Informatica

 13,00 Pauza

 13,15 Arianna 3.2:  obrada i sređivanje arhiva. AriannaWeb i E-gallery: on-line korišćenje kulturnog nasljeđa

           Luca Pieraccini, Hyperborea

 13,45 MIDA Ticket: savremen način prodaje ulaznica i marketinško upravljanje bilo kojim kulturnim događajem

            Sergio Bellini, M.I.D.A. Informatica

 14,10  Završetak prezentacija