STUDIJSKA POSJETA: MULTI KULTURALNI DIJALOG, Brisel, decembar 2008.

Evropska komisija je, u periodu 1-4 decembra 2008. godine, u Briselu organizovala studijsku posjetu za predstavnike civilnih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz Turske sa temom "Multi kulturalni dijalog - EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljeđa" ("Multi-Cultural Dialogue. EU legislation and actions in the field of culture and heritage").

Studijsku posjetu je organizovao Generalni direktorat za proširenje Evropske Unije u okviru programa "People to People, Civil Society Facility".

 

Glavni cilj posjete bio je okupljanje predstavnika/ca civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske da:

1. unaprijede svoja znanja o evropskoj legislativi u oblasti kulture i kulturne baštine, uključujući najnovija dostignuća na tom polju;

2. se upoznaju sa programima i aktivnostima EU vezanim za multikulturalni dijalog, kao i sa konkretnim projektima koji su na tom području realizovani;

3. se upoznaju sa institucijama EU

4. da međusobno razmijene mišljenja, iskustva i primjere dobre prakse vezane za multikulturalni dijalog.

Studijska posjeta okupila je oko 30 predstavnika/ca nevladinih organizacija iz Zapadnog Balkana i Turske.

Iz Crne Gore učestvovali/e su predstavnici/ce nevladinih organizacija:

- «Notar», Kotor, Snežana Pejović

- «Prostory», Podgorica, Sehad Čekić

- «EXPEDITIO», Kotor, Aleksandra Kapetanović