„Notar“ na IV konferenciji o digitalizaciji kulturnog nasljeđa za jugoistočnu Evropu (SEEDI 2008) u Beogradu

Ruža Danilović je učestvovala u radu IV koneferencije o digitalizaciji kulturnog nasljeđa za područje jugoistočne Evrope (SEEDI – South-Eastern European Digitization Initiative), koja je održana od 12 - 15. juna 2008. godine u Beogradu. Ovom prilikom prezentiran je projekat organizacije „Notar“ Centralni elektronski katalog pomorstva Crne Gore (CEKPCG), kroz stručni rad pod naslovom: „The Central Electronic Maritime Catalogue – a Segment of Montenegrin Cultural Inheritance Digitalization“. Autorice su dr Sanja Bauk, Ruža Danilović, mr Nataša Kovač i Snežana Pejović.

Na ovom skupu izloženo je preko 20 različitih projekata digitalizacije kulturnog i naučnog nasljeđa jugoistočne Evrope, a predstavljene su i neke nove tendencije na planu kvalitetnijeg trajnog arhiviranja digitalnih nosilaca informacija.