O nama

Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora - "Notar" sa sjedištem u Kotoru je nevladina organizacija, osnovana decembra 1999. godine. Svojim programskim aktivnostima organizacija namjerava da profesionalno djeluje na stručnu, naučnu i širu javnost u Crnoj Gori i inostranstvu, kako bi pisani izvori i ranoštampani materijal, koji je pohranjen u državnim institucijma kulture, crkvenim i privatnim arhivima i bibliotekama, bio na odgovarajući način vrednovan. Centar će djelovati u pravcu podsticanja interesa međunarodnih stručnih i naučnih krugova za dokumentarno nasljeđe Kotora, koje je od 1979. godine na Listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Kako je evidentna nedovoljna organizaciona i materijalna spremnost državnih institucija u Crnoj Gori da adekvatno vrijednosti i značaju dokumentarnog nasljeđa Kotora vrše njegovu zaštitu, valorizaciju i prezentaciju, osjetila se potreba za formiranjem jednog profesionalnog udruženja koje će savremenom metodologijom, kroz stručno osmišljene projekte, djelovati kreativno i podsticajno u prevazilaženju uočenih nedostataka.

Polazeći od stanovišta da je Kotor mediteranski grad i da vjekovima baštini građansku svijest utemeljenu na multietničnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti, Centar će se zalagati za dostupnost dokumentarnog nasljeđa sa ovog prostora, kao unikatnog i nenadomjestivog izvora za istoriju i kulturu nacionalne zajednice i kao sredstva za razvijanje nacionalne svijesti i identiteta.

S obzirom da je djelovanje Centra vezano za materijal koji datira od srednjeg vijeka i koji je pisan starim pismima i na stranim jezicima, članstvo će se okupljati shodno stručnoj osposobljenosti za rad na ovim izvorima i prema naučnom interesu. Članovi će svoje stručno znanje i iskustvo koristiti kroz ostvarivanje određenih projekata, a u skladu sa aktivnostima zacrtanim u Programu.

SNEŽANA PEJOVIĆ
predsjednik